НачалоНовини

Новини

 По случай Петдесет и три години от създаването на град Раднево, Кмета на Община Раднево Д-р Теньо Тенев, подари на…
Община Раднево и Археологически парк "Нов живот за миналото" , съвместно с Медийна Група България - "24 часа" осъществи 14…
Отбелязахме, един от най-прекрасните празници - "Деня на детето", заедно с повече от 200 деца, които избраха да се забавляват…
Ученици и учители от Второ основно училище "Паисий Хилендарски" град Раднево, отбелязаха Деня на будителите в Археологическия парк. Участник в…
Инж. Живко Жеков, ръководител на проекта за изграждане на археологически парк „Нов живот за миналото” в Раднево, пред Агенция „Фокус”…
Моника Стоилова, координатор на проекта за изграждане на археологически парк „Нов живот за миналото”, главен експерт „Евроинтеграция и стратегическо планиране”…

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.