НачалоНовиниИнж. Живко Жеков: В парк „Нов живот за миналото” всичко е събрано от различни епохи, така че да се получи свързване между атракция и история

Инж. Живко Жеков: В парк „Нов живот за миналото” всичко е събрано от различни епохи, така че да се получи свързване между атракция и история

Инж. Живко Жеков, ръководител на проекта за изграждане на археологически парк „Нов живот за миналото” в Раднево, пред Агенция „Фокус” за работата по проекта

Г-н Жеков, до какъв етап е изпълнението на проекта „Нов живот за миналото”?
Живко Жеков: За реализацията на проекта са предвидени множество дейности. Точният им брой е 29, които могат да бъдат разделени в следните основни раздели: раздел едно - дейности, свързани с организацията и управлението на проекта, раздел две – дейности, свързани със строително-монтажни работи за изграждане на археологическия парк „Нов живот за миналото”, раздел три – дейности, свързани с оборудване, въвеждане на нови технологии за атракционното представяне на изпълнените възстановки, раздел четири – дейности, свързани с осигуряване на публичност и информираност, дейностите от раздел пет, свързани с подготовката и изработването на рекламни материали, дейностите от раздел шест са т.нар. други дейности – в тях влиза обучението и квалификацията по професия „екскурзовод” във връзка с дейността на обекта. Това са най-общо дейностите. Всеки раздел има поддейности.
В момента приключваме изпълнението на дейностите, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи. Те ще бъдат приключени до края на месец ноември. По-интересно ще бъде да кажа какво остава да се довърши. Остава да се изпълни процедурата по изпълнение на система „Звук и светлина” (атракционно осветление и озвучаване на парка), система „СОТ и видеонаблюдение” на парка, привършват и обученията по подготовка на професионална квалификация „екскурзовод” и предстои една част от раздел по отношение на информирано-публичните процедури за провеждане на избор на изпълнител за рекламни материали и подготовка на атракционен спектакъл.
По какъв начин изграждането на този парк ще стимулира развитието на туризма в района?
Живко Жеков: По принцип се очаква годишен брой посетители на атракционния парк общо около 17 000. Това включва посещение на организирани туристи, местни хора и хора от региона.
Ще бъдат създадени работни места на територията на парка – общо 32 са предвидени, които ще бъдат свързани с реализацията на атракциите, с поддръжката, с охраната на обекта, продажба и разпространение на рекламни материали и които ще бъдат поддържани в рамките на най-малко пет години след реализацията на проекта. Такива са изискванията на оперативната програма. За в бъдеще ще бъдат осигурени възможности и с помощта на община Раднево, чиято ще остане собствеността на археологическия парк.
Името е интересно „Нов живот за миналото” – ако човек се замисли, има много смисъл в това. В крайна сметка ние изваждаме археологически останки от забвението и ги експонираме на видно място. Всеки ден ще бъдат виждани от множество хора, които минават около парка. Действително, това е нов живот за историята.
Какъв е бил интересът към археологическите обекти в Раднево преди началото на проекта?
Живко Жеков: Преди началото на проекта не бих могъл да кажа какъв е точно интересът. Всичко, което е било открито на територията на община Раднево досега се съхраняваше в археологическия музей и съответно, аудиторията, която посещава музея би била много по-малка, отколкото ще бъде сега. Всички тези паметници са експонирани в момента, макар и на ново място и са възстановени с т. нар. възстановка на археологическа субстанция във вида и формата, в които археолозите предполагат, че са съществували навремето. Всичко е събрано от различни епохи на едно и също място, така че наистина да се получи свързване между атракция и история.
Кои са най-интересните обекти, които туристите могат да видят?
Живко Жеков: Обектите, които са експонирани в новия парк, са входна порта с две правоъгълни кули, стражева кула с развалини на стопанска сграда до нея, ранно-християнска базилика, също кръгла кула от ранно-византийската епоха, а под две защитни покрития, която имитират археологически разкопки на могили, ще бъдат експонирани гробове, които са намирани на територията на общината и основно на територията на комплекса Марица-Изток, които са унищожени в резултат на изкопните работи там.
В новия парк няма да бъдат експонирани истинските находки, а ще бъдат експонирани копия. Те ще бъдат предоставени за посещения, а истинските находки са си в археологическия музей. Паркът ще бъде охраняван – той е ограден, ще има постоянна жива охрана, ще има СОТ и видеонаблюдение.
Какви дейности са предвидени за популяризиране на археологическия парк?
Живко Жеков: Ще бъдат изготвени рекламни материали, които са различни видове, ще има научнопрактическа конференция във връзка с археологическия парк. Рекламните материали са най-различни – диплянки, мултимедийни дискове. Ще бъдат монтирани големи екрани, на които ще може да се прочете необходимата информация за експонираните археологически останки. В крайна сметка разчитаме на информираност от медиите на местно и на регионално ниво.
Кога „Нов живот за миналото” ще бъде открит за туристи? Лесен ли е достъпът до него?
Живко Жеков: Официалното откриване ще бъде през май следващата година. Достъпът до парка е лесен – той се намира в близост до околовръстния път. Там има два подхода – единият е откъм околовръстния път, а вторият – откъм града. Ще бъдат изградени и паркоместа и обслужващи помещения за туристи. Това също е предвидено в проекта.

Източник: /focus-news.net/

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.