НачалоОбщина РадневоЗабележителностиОбщински център за култура „Нончо Воденичаров”

Общински център за култура „Нончо Воденичаров”

 

От изключително значение за облика на Общината е Общинският център за култура „Нончо Воденичаров”, създаден през 1981 година и наложил се като място за достъп и непосредствен контакт с националните културни традиции и съвременните постижения в областта на изкуството. Няма жанр, който по един или друг начин, да не е намерил своето представяне и популяризиране сред жителите и гостите на града и общината.
 Центърът разполага със зали, които предоставят отлични условия за разнообразна концертна, театрална, конферентна, изложбено-галерийна дейност, за репетиции на състави и трупи, развиващи дейност в областта на културата:

  • Зрителна зала с 536 седящи места, оборудвана със съвременна озвучителна и осветителна техника, сцена с действащ въртящ се кръг, оркестрина, роял;
  • Малка зала /до 80 места/ за провеждане на конференции, семинари, срещи и др.;
  • Музикални кабинети, оборудвани с пиано, синтезатор и ударни музикални инструменти;
  • Кръгло фоайе, мраморно фоай;
  • Репетиционни зали и гримьорни.

Годишният календар на ОбЦК е богат и разнообразен. Той включва концерти и спектакли, посветени на бележити дати и годишнини, шоу програми и театрални постановки за деца и възрастни, срещи с именити творци и дейци на културата.
Общински център за култура организира и е домакин на Международния фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи, както и Надсвирване на фолклорни оркестри и конкурс „Тракийски славей – с песните на Динка Русева”.
Общински център за култура гр.Раднево привлича жителите на града, както с богатия културен афиш, така и с разнообразните възможности за обучение, които предлага.

 

Още в тази категория: Църквата „Св. Иван Рилски” »

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161PO001/3.1-02/2009/015 “Нов живот за миналото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Раднево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.