HomeNewsНА 30.08.2017г. от 21:00 часа, само в Археологически парк "Нов живот за миналото" град Раднево, БЕЗПЛАТНО ЛЯТНО КИНО!

НА 30.08.2017г. от 21:00 часа, само в Археологически парк "Нов живот за миналото" град Раднево, БЕЗПЛАТНО ЛЯТНО КИНО!

 По случай Петдесет и три години от създаването на град Раднево, Кмета на Община Раднево Д-р Теньо Тенев, подари на своите съграждани безплатно, лятно кино. Прожектиран бе българския филм "Бензин", като повече от 400 човека се насладиха на преживяването "кино под звездите".

Поради огромния интерес, подобни мероприятия ще бъдат организирани и през летния сезон на следващата 2018 година.

 

The contents of this page is created within the project BG161PO001/3.1-02/2009/015 "New Life for the past", which is performed with the financial support of Operative Program "Regional Development" 2007-2013,co-financed by the European Union through
the European regional Development Fund.
The entire responsibility for the content of the page is brought by the beneficiary – Municipality Radnevo
and under no circumstances it can be considered that this page presents the official position
of the European Union and the Managing Body.