Съвместно с Медийна Група България - "24 часа

Община Раднево и Археологически парк "Нов живот за миналото" , съвместно с Медийна Група България - "24 часа" осъществи 14 дневна интернет реклама, с цел популяризиране и разпространение на информация за Археологически парк град Раднево. Инициатива, насочена към всеки,който желае да се пренесе в история за изчезнали във времето епохи, представени в паркова среда, интересни образци и изключително важни за историческото минало на този край, частично реконструирани подбрани примери, представляващи различни епохи. Без аналог в страната в археологически парк "Нов…

"ДЕН НА ДЕТЕТО"

Отбелязахме, един от най-прекрасните празници - "Деня на детето", заедно с повече от 200 деца, които избраха да се забавляват заедно с нас! Прекрасен ден, изпълнен с много емоции и забавления! Стрелбата с лъкове, по балони се оказа предизвикателство, както за малки, така и за големи. Всяка детска усмивка, бе огромно удовлетворение и радост за целия екип на Археологически парк "Нов живот за миналото".

Этот веб-портал создан в рамках проекта BG161PO001/3.1-02/2009/015 „Новая жизнь для прошлого“, который осуществляется при финансовой поддержки Оперативной программы „Региональное развитие“ 2007-2013, при совместном финансировании Европейского союза, посредством Европейского фонда регионального развития. Вся ответсвенность о содержании веб-портала несет Администрация города Раднево и ни при каких обстоятелсьтвах нельзя считать, что этот документ отражает официальную позицию Европейского союза и Управляющего органа.